Zakład Higieny Komunalnej


Harmonogram wywozu dla Gminy Brzeg - 2019 r.
zabudowa jednorodzinna
nieczystości stałeHarmonogram wywozu dla Gminy Brzeg, 2019 r.
zabudowa jednorodzinna
nieczystości segregowane

Harmonogram wywozu dla Gminy Brzeg, 2019 r.
zabudowa wielorodzinna
nieczystości segregowane i zmieszane

Zakład Higieny Komunalnej sp. z o.o.
Ul. Saperska 1
49-300 Brzeg
Telefony:
077 416 26 77
077 416 73 65
077 404 52 13
Email:
sekretariat@zhkbrzeg.com.pl
Copyright © ZHK 2019.