Zakład Higieny Komunalnej


Harmonogram wywozu dla Gminy Brzeg - 2021 r.
zabudowa jednorodzinna
nieczystości segregowane i zmieszane


Harmonogram - zabudowa jednorodzinna 2021


Harmonogram wywozu dla Gminy Brzeg - 2021 r.
zabudowa wielorodzinna
nieczystości segregowane i zmieszane

Harmonogram - zabudowa wielorodzinna 2021
Zakład Higieny Komunalnej sp. z o.o.
Ul. Saperska 1
49-300 Brzeg
Telefony:
077 416 26 77
077 416 73 65
077 404 52 13
Email:
sekretariat@zhkbrzeg.com.pl
Copyright © ZHK 2021.