Zakład Higieny Komunalnej


Harmonogram wywozu dla Gminy Brzeg, 2018 r.
zabudowa jednorodzinna
nieczystości stałeHarmonogram wywozu dla Gminy Brzeg, 2018 r.
zabudowa jednorodzinna
nieczystości segregowane

Harmonogram wywozu dla Gminy Brzeg, 2018 r.
zabudowa wielorodzinna
nieczystości segregowane i zmieszane

Zakład Higieny Komunalnej sp. z o.o.
Ul. Saperska 1
49-300 Brzeg
Telefony:
077 416 26 77
077 416 73 65
077 404 52 13
Email:
sekretariat@zhkbrzeg.com.pl
Copyright © ZHK 2018.