Zakład Higieny Komunalnej

Zakład Higieny Komunalnej  Sp. z o.o. informuje, że od czwartku 16 września br. PSZOK przy ul. Saperskiej 1 będzie nieczynny. Przyczyną krótkotrwałego zawieszenia działalności PSZOK jest konieczność przeprowadzenia remontu wewnętrznej drogi dojazdowej do boksów z segregowanymi odpadami. Przewidywany czas przerwy – do poniedziałku 20 września. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych czas zamknięcia PSZOK może być zmieniony, o czym wcześniej poinformujemy.


Zakład Higieny Komunalnej

Zakład Higieny Komunalnej jest spółką kapitałową z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą na podstawie prawa handlowego. Podstawa prawna działania: ustawa z dnia 15.09.2000r. kodeksu spółek handlowych (Dz.U. nr 94/2000 poz. 1037 z późniejszymi zmianami).

Rejestracja Spółki nastąpiła dnia 30.10.1992r w Sądzie Gospodarczym w Opolu. nr akt RHB 1596 Ns.rej.h-759/92.Obecnie KRS nr 0000170784 data rejestracji 22.08.2003r.(Opole Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy KRS).

Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła 02 listopada 1992r. jako nowy podmiot – jednoosobowa Spółka Gminy Miasto Brzeg Kapitał podstawowy w kwocie 1.647.000,00 zł dzieli się na 1.647 udziałów po 1.000 zł każdy. Obecnie wszystkie udziały obejmuje Gmina Miasto Brzeg.

Spółka utworzona została na czas nieograniczony.

    Przedmiotem działania Spółki zgodnie ze statutem jest między innymi:
  • wywóz odpadów stałych
  • oczyszczanie letnie i zimowe ulic, chodników i placów
  • dozór szaletów miejskich
  • utrzymanie terenów zieleni miejskiej
Zakład Higieny Komunalnej sp. z o.o.
Ul. Saperska 1
49-300 Brzeg
Telefony:
077 416 26 77
077 416 73 65
077 404 52 13
Email:
sekretariat@zhkbrzeg.com.pl
Copyright © ZHK 2021.