Harmonogram wywozu
Gmina Brzeg

wywozy odpadów segregowanych na rok 2023

Harmonogram wywozu
Gmina Lubsza

wywozy nieczystości stałych dla firm na rok 2023

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wymienione w regulaminie, wyłącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (mieszkańców) z terenu miasta Brzegu.

PRZYJMOWANE SĄ WYŁACZNIE POSEGREGOWANE ODPADY W DNIACH 
OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZINACH 10.00-17.00
ORAZ W SOBOTY W GODZINACH 10.00-14.00

W PONIEDZIAŁKI PSZOK NIECZYNNY

regulamin pszok

Harmonogramy dla gminy Brzeg

pobierz wszystkie harmonogramy w JEDNYM SKOMPRESOWANYM PLIKU w formaTACH pdf

Harmonogram dla gminy Lubsza

pobierz harmonogram w formacie pdf